Elijah’s chair

Elijah's chair / elijahova stolica / 2010

Writter: Igor Štiks

Director: Boris Liješević
Dramaturg: Branko Dimitrijević
Set designer: Gorčin Stojanović
Costume designer: Maja Mirković
Composer: Aleksandar Kostić
Speech: Ljiljana Mrkić Popović
Light designer: Svetislav Calić